• <thead id="51k2i"><tbody id="51k2i"></tbody></thead>
  <li id="51k2i"></li>
   1. <progress id="51k2i"><tbody id="51k2i"></tbody></progress>
    <progress id="51k2i"><tbody id="51k2i"></tbody></progress>
   2. <progress id="51k2i"><legend id="51k2i"></legend></progress>

   3. Misiunea noastr?

    S? descoperim, s? dezvolt?m ?i s? furniz?m medicamente inovatoare care s? ?i ajute pe pacien?i s? ?nving? boli grave.

    Angajamentul nostru

    Pacien?ilor, clien?ilor, angaja?ilor, comunit??ilor globale, ac?ionarilor, mediului ?i altor deciden?i, le promitem s? ac?ion?m conform credin?ei c? ingredientul de nepre?uit al fiec?rui produs este integritatea celui care l-a creat. Oper?m cu eficien?? ?i cu standarde ?nalte de comportament etic. C?ut?m transparen?? ?i dialog cu deciden?ii pentru a ?mbun?t??i ?n?elegerea nevoilor lor. Ne lu?m ?n serios angajamentul fa?? de durabilitatea economic?, social? ?i de mediu ?i avem acelea?i a?tept?ri de la partenerii ?i furnizorii no?tri.

    Fa?? de pacien?i ?i clien?i

    Ne angaj?m s? asigur?m excelen?a ?tiin?ific? ?i s? investim ?n cercetarea ?i dezvoltarea biofarmaceutic? pentru a furniza medicamente inovatoare de calitate ridicat? cu scopul de a?acoperi?nevoile medicale f?r? r?spuns ale pacien?ilor care sufer? de boli grave. Aplic?m rigoarea ?tiin?ific? pentru a genera beneficii clinice ?i economice prin medicamente care ?mbun?t??esc via?a pacien?ilor. Depunem eforturi pentru ca informa?iile privind medicamentele noastre s? fie disponibile cu u?urin??, pe scar? larg?.

    Fa?? de angaja?i

    Promov?m diversitatea for?ei de munc? ?i o cultur? a incluziunii. S?n?tatea, siguran?a, dezvoltarea profesional?, echilibrul ?ntre via?a personal? ?i cea profesional?, tratamentul echitabil ?i?respectuos al angaja?ilor no?tri se num?r? printre cele mai importante priorit??i.

    Fa?? de ac?ionari

    Depunem eforturi pentru a men?ine rezultate solide ?i profitabile pentru ac?ionari.

    Depunem eforturi pentru a men?ine rezultate solide ?i profitabile pentru ac?ionari

    ?ncuraj?m conservarea resurselor naturale ?i ne str?duim s? reducem la?minim impactul activit??ilor ?i al produselor noastre asupra mediului.

    亚洲欧美自偷自拍视频