• <thead id="51k2i"><tbody id="51k2i"></tbody></thead>
  <li id="51k2i"></li>
   1. <progress id="51k2i"><tbody id="51k2i"></tbody></progress>
    <progress id="51k2i"><tbody id="51k2i"></tbody></progress>
   2. <progress id="51k2i"><legend id="51k2i"></legend></progress>

   3. Principiile noastre


    Angaja?i BMS
    L

    a Bristol-Myers Squibb, valorile ?i principiile noastre guverneaz? fiecare decizie pe care o lu?m ?i ne oblig? s? avem cele mai ?nalte standarde de comportament moral ?i etic. Promitem s? ac?ion?m conform credin?ei c? cel mai pre?ios ingredient al fiec?rui produs este integritatea celui care l-a creat.


    PRINCIPII DE INTEGRITATE

    PRINCIPII DE INTEGRITATE: Standardele de etic? ?i conduit? ?n afaceri ale BMS reprezint? sinteza celor mai importante politici ?i proceduri de derulare a activit??ilor companiei ?ntr-un mod responsabil, etic ?i legal.

    Principiile pun la dispozi?ia angaja?ilor companiei instruc?iuni specifice, menite s? faciliteze respectarea acestor politici ?i proceduri. O bun? guvernan???corporatista este esen?ial? pentru integritatea companiei ?i asigur? respectarea de c?tre Bristol-Myers Squibb a celor mai ?nalte standarde morale ?i etice ?n derularea tuturor activit??ilor sale comerciale.


    Ter?e p?r?i

    Recunoa?tem c? ter?ii joac? un rol important ?n ceea ce prive?te succesul nostru. Ne str?duim s? colabor?m doar cu ter?ii care ne ?mp?rt??esc angajamentul fa?? de Standardele de conduit? ?i etic? profesional? pentru ter?i (Standardele 3P). ?ncuraj?m ter?ii s? adopte ?i s? aplice Standardele 3P ?i s? dispun? de procese ?i/sau sisteme care s? sus?in? desf??urarea activit??ii ?n conformitate cu toate legile, reglementarile, ghidurile ?i codurile aplicabile ?n domeniu. Contractele cu ter?ii cuprind cerin?e specifice privind respectarea Standardelor 3P.


    亚洲欧美自偷自拍视频