• <thead id="51k2i"><tbody id="51k2i"></tbody></thead>
  <li id="51k2i"></li>
   1. <progress id="51k2i"><tbody id="51k2i"></tbody></progress>
    <progress id="51k2i"><tbody id="51k2i"></tbody></progress>
   2. <progress id="51k2i"><legend id="51k2i"></legend></progress>

   3. Transparen??

    Credem ?n importan?a asigur?rii unui mediu deschis care s? contribuie la construirea unei baze pentru ?ncredere ?i respect ?n randul colegilor no?tri, profesioni?tilor din domeniul s?n?t??ii, pacien?ilor, tuturor p?r?ilor implicate ?i publicului. Punerea la dispozi?ie a informa?iilor este important? deoarece ne derul?m activitatea respectand cele mai ?nalte standarde ?i ?n conformitate cu legile ?i reglement?rile ?n vigoare.

    Pute?i consulta pe site-ul Agen?iei Na?ionale a Medicamentului ?i a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) raportul Bristol-Myers Squibb Romania privind activit??ile de sponsorizare precum ?i alte cheltuieli suportate ?n perioada 2014-2016 pentru profesioni?tii din domeniul s?n?t??ii, organiza?ii profesionale, organiza?ii de pacien?i ?i orice alt tip de organiza?ii care desf??oar? activit??i referitoare la s?n?tatea uman?, asisten?a medical? sau farmaceutic?.

    ?n plus, pute?i accesa [aici] transferurile de valoare, sub forma agregat?, privind activitatea de cercetare ?i dezvoltare aferent? anului 2016.

    Sus?inem cu fermitate responsabilitatea noastr? fa?? de procesul de transparen?? a interac?iunilor dintre industria farmaceutic? ?i profesioni?tii din domeniul medical, respectand Codurile de transparen?? ale Asocia?iei Romane a Produc?torilor Interna?ionali de Medicamente (ARPIM) ?i ale Federa?iei Europene a Industriilor ?i Asocia?iilor Farmaceutice (EFPIA).

    Interac?iunea cu profesioni?tii din s?n?tate

    ?n calitate de membru al ARPIM, Bristol-Myers Squibb a aderat la Codul de etic? ?n promovarea medicamentelor eliberate pe baz? de prescrip?ie medical? ?i ?n interac?iunile cu profesioni?tii din domeniul sanitar, cod armonizat cu reglement?rile de la nivel european ale industriei farmaceutice ?i care reflect? cerin?ele Codului EFPIA.


    亚洲欧美自偷自拍视频